Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Vuoteen 2019 LEKS ry lähtee Senioriliiton edellisen vuoden jäsenhankintakilpailun voittajana pienten yhdistysten sarjassa. Jäsenmäärä on kasvanut jo yli 80:een. Samalla kun jäsenmäärän kasvu lisää toimintapotentiaalia se myös asettaa uusia haasteita yhdistykselle. Ohjelmien on vastattava aikaisempaa laajempia odotuksia, jotta tyytyväisyys yhdistykseen säilyy ainakin entisellään ja mielellään vielä paranee. Se on suuri haaste, sillä toiminta perustuu täysin vapaaehtoistyöhön.

Tavoitteet:

Yhdistyksen tarkoituksena on

-   toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

-   edistää heidän henkistä vireyttään,

-   jakaa eläkeläisten edunvalvontaan ja                  terveydenhoitoon liittyvää tietoutta sekä

-   pitää yhteyttä muihin eläkeläisjärjestöihin.

Hallinto
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuun 15. päivänä ja syyskokous viimeistään marraskuun 15. päivänä. Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja 2-10 hallituksen jäsentä sekä nimetään yhdistyksen edustajat eri yhteisöihin. Hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa.

Torstaitiimat
Jäsenten kokoontumiset jatkuvat joka kuukauden parillisella viikolla torstaisin Elä ja Asu Seniorikeskuksessa Leppävaarassa. Perinteiset syntymäpäivät vietetään tammikuun toisena kokoontumistorstaina. Alustajiksi kutsutaan eri alojen asiantuntijoita jäsenistöltä saatavien toivomusten mukaan, jolta pohjalta hallitus laatii tiimakohtaisen ohjelman. Syyskauden ohjelman laatii syyskokouksessa valittava uusi hallitus.

Järjestötoiminta
Kansallisen senioriliiton, Uudenmaan kansallisen senioripiirin ja Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry:n jäsenyhdistyksenä osallistumme niiden järjestämiin koulutus- ja virkistystilaisuuksiin.

Jatketaan yhteistyötä Espoon kaupungin, Laurean ja Leppävaaran Rotaryklubin kanssa erilaisissa yhdistyksen tarkoitusta tukevissa projekteissa. Olemme avoimia kaikille yhdistyksen tavoitteita ja tarkoitusperiä edistävien yhteisöjen kanssa tapahtuvalle yhteistyölle 

Muu toiminta
Jäsenille varaudutaan järjestämään erilaisia teatteri- ja tutustumisretkiä sekä käyntejä kulttuuritapahtumiin sekä aktivoidaan heitä omatoimiseen osallistumiseen muiden yhteisöjen tarjoamiin tapahtumiin. Huomiota kiinnitetään erityisesti ikäihmisten fyysisen toimeliaisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen. Selvitetään jäsenistön halukkuus mahdolliseen kerhotoimintaan ja myönteisessä tapauksessa käynnistetään sellaisia mahdollisuuksien rajoissa.

Tiedottaminen
Kevät- ja syyskauden ohjelma jaetaan jäsenille joko sähköpostilla tai postitse. Ohjelmat ovat luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla kohdasta Tapahtumat. Jäsenistöä informoidaan ensisijaisesti sähköpostin välityksellä ajankohtaisista eläkeläisiä kiinnostavista tapahtumista Espoossa. Toiminnasta kerrotaan myös espoolaisissa lehdissä.

Varainhankinta   
Toiminta rahoitetaan ensisijaisesti jäsenmaksuilla. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään arpajaiset ja torstaitiimojen yhteydessä kerätään kahvimaksu. Espoon kaupungilta anotaan järjestöavustusta kuten edellisinäkin vuosina. Selvitetään myös muita mahdollisia varanhankintatapoja.

Palkitsemiset
Palkitsemme yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuneita ja sen hyväksi merkittävällä tavalla vaikuttaneita henkilöitä Senioriliiton ansiomerkeillä ja muilla yhdistyksen toimintaan sopivilla tavoilla.

Jäsenhankinta
Tavoitteena on saada vähintään kymmenen uutta jäsentä toimintaamme mukaan vuonna 2019.

Talous
Vuonna 2019 jäseniltä peritään jäsenmaksuna 27 €/jäsen.